school_germany

Ето едно от училищата в Германия с изцяло външна слънцезащита. Фасадните ролкови щори Reflexsol са изцяло автоматизирани и без да затварят погледа навън, ефикасно спират слънцегреенето в стаите на учениците.

Можем ли и ние да правим това? Да, фирма „Кипро” е специализирана да монтира и такъв тип щори, но няма къде. Причината е в липсата на интерес от учебните заведения. Едва ли обяснението е само в липсата на пари. Знаем за какво и как се харчат публичните средства.

Слънцезащитата винаги е пренебрегвана в българските училища и в повечето учреждения. Защото не се изучава в учебните програми на средните курсове и в нашите университети. Не се осъзнава значението й за енергийната ефективност на сградите и повишаване работоспособността на хората. Непознаването на проблема си проличава с реализацията на програмата за саниране на училищните сгради и в Бургас. Само няколко директори успяха да монтират външни ролетни щори, което в случая се оказва не особено ефикасно. Когато се мисли за оптимизация на учебния процес умело подбраната външна слънцезащита е доказателство за комплексен подход, както личи от вида на това немско училище. Най-вече в създаването на стимулираща умственото спокойствие работна среда за ученици и учители.

Дано с този единичен пример от Германия провокираме промяна и в мисленето на отговорните фактори у нас.