Двойна роло щора - Ден и Нощ (Импресия)

Вътрешна слънцезащита

Двойна роло щора – Ден и Нощ (Импресия)

Тези щори представляват редуващи се прозрачни и плътни ленти, които позволяват чрез управлението си да се регулира влизането на светлината, както и промяна на вътрешния дизайн на помещението в зависимост от частта на денонощието.Подходящи са за по-големи прозорци,тъй като закриват цялата рамка на прозореца.
Двойна роло щора - Ден и Нощ

Разгледайте и нашите реализирани обекти

Поръчка за този продукт